Standard billede

Antal

Antal medvirkende
6-9
Antal børn
0
Antal kvinder
2
Antal mænd
5
Antal øvrige
0

Andet

Oprettet
27.06.2022
Forventet varighed
76-120 min.
ISBN
87-7865-396-7
Genre
Samfund / Debatstykker
Musik
Nej
Udgivet
Ja

Detaljer


Baggrundsinformation
Fernando Arrabal (f. 1932) anses i dag for at være den inter-nationalt mest opførte spanske dramatiker. Han har foruden sin omfattende dramatiske produktion også skrevet 13 roma-ner, adskillige poesibøger, essaysamlinger, skakbøger og det berømte ”Brev til general Franco”. Han har også instrueret syv spillefilm og har fået en lang række såvel spanske som inter-nationale priser for sine værker, bl.a. Den Nationale Teaterpris i Spanien år 2001 for hans berømte stykke ”Automobilkirke-gården” i Juan Carlos Pérez de la Fuentes instruktion for Cen-tro Dramático Nacional i Madrid.
”Claudel og Kafka” er Arrabals nyeste stykke. Det udkom i september 2002 på forlaget El Innombrable i Zaragoza, Spa-nien som en hyldest til hans 70-årsdag.
Kafka er foruden Lewis Carrol og Dostojevskij en af Arra-bals store litterære inspirationskilder.

Paul Claudel (1868-1955) er en fransk poet og dramatiker. Han tjenstgjorde som fransk konsul i Fjern Østen og Hamborg, ge-sandt i Rio de Janeiro og København (1920) og ambassadør i Tokyo og Washington. Hans diplomatiske tjeneste spillede en stor rolle for forfatterskabet. Hele sit liv var Claudel en ivrig til-hænger af katolicismen og følte sig stærkt beslægtet med Rim-baud, som var inspirationskilden til hans første drama-tiske værk ”Tête d’Or” (Guldhoved). Litterært udgik han fra symbo-lismen.
Blandt hans mest kendte dramatiske værker kan nævnes ”Partage a midi”, 1906 (Middagshøjde), ”L’annonce faite a Ma-rie”, 1912 (Maria bebudelse) og ”Le soulier de satin”, 1929 (Sil-keskoen).

Camille Claudel (1864-1943), som også optræder i Arrabals styk-ke, var billedhugger og søster til Paul ClaudeL Fra en tidlig al-der interesserede hun sig for billedhuggerkunsten og
med sit store engagement opnåede hun at konfrontere familie-konventionerne og kom ind i det kunstnermiljø, der den gang primært var forbeholdt mændene.
Hun gik bl.a. i lære hos Auguste Rodin, som hun indledte et forhold til. Selv om hun stod i skyggen af Rodin gjorde hun sig alligevel bemærket med sine realistiske og udtryksfulde skulp-turer, bl.a. den berømte ”Rodin”. Nogle af hendes mesterværker stammer fra den periode, hvor forholdet til Rodin var begyndt at svækkes. Fra den tid stammer ”Clotho”, 1893 og ”L’Age mûr”, 1894-1903.
I 1898 brød Camille Claudel og Rodin forholdet. Fra år 1906 svækkes hendes fysiske og psykiske tilstand. Hun var svigtet af familien, som aldrig havde accepteret hendes kunstneriske kald og forholdet til Rodin. Broderen Paul var den eneste, som hun følte sig knyttet til. Efter hans giftermål ødelagde hun de fleste af sine værker. Syv år efter blev hun tvangsindlagt på et psykia-trisk hospital, hvor hun blev til sin død.

Den tjekkiske forfatter Franz Kafka (1883-1924) voksede op i Prag i en tysktalende jødisk middelklassefamilie. Den svage-lige Kafka led meget under den dominerende fader. Under påvirk-ning af bl.a. Kierkegaard, Dostojevskij og Freud ud-formede han snart en stærkt personlig fremstilling, en effekt-fuld blanding af ekspressionisme og realisme. Den angst og skyldfølelse, som han bar på, var ofte bestemmende for hans bizarre litterære univers. Af hans store produktion blev det vigtigste publiceret posthumt af hans ven Max Brod. Af Kafkas skrifter, som efter-hånden kom til at spille en vigtig rolle, fremstår fortællingen ”Dommen”, ”Forvandlingen”, ”Den sandhedssøgende hund” og ”Straffekolonien”, novelle-samlingen ”En landlæge”, 1919, samt de ufuldendte romaner ”Processen”, 1925, ”Slottet”, 1926 og ”Amerika”, 1927.


Viveca Tallgren
Uddrag
Claudel henvender sig til et genfærd... til et (for publikum) usynligt væsen, som kun han kan se.

CLAUDEL - Din skøge! Gem dig Rosalie! Så ingen kan se dig... Vi er jo... i Paradiset... Hvis de vidste...

ROSALIEs krystalklare latter høres.

CLAUDEL - Le ikke på den ... uanstændige... måde!

Meget ren latter.

CLAUDEL - Ti stille, Rosalie... der kommer nogen... man må ikke høre dig...

Forelsket latter.

CLAUDEL - Du må ikke hidse mig op... Du bringer mig ud af fatning... Men hvor meget du end frister mig, så mister jeg ikke kontrollen.

Engleagtig latter fra Rosalie.

CLAUDEL - Du skal vide, at her i Himlen er der ikke adgang for djævle. Heller ikke hundjævle. Og slet ikke for den liderlige hundjævel ... du er blevet forvandlet til.

KAFKA kommer ind uden at høre ROSALIE. Pludselig ophører latte-ren. CLAUDEL børster sig selv som om han var oversprøjtet med utugtens støv.

CLAUDEL (Meget ærværdigt) - Hvem har jeg den ære at... ?

KAFKA - Jeg er søn af Hermann Kafka, ejeren af butikken i Ce-letna-gaden i Prag. Mit fornavn er Franz og efternavnet er Kaf-ka: k-a-f...

CLAUDEL (Afbryder ham) - Det er ikke nødvendigt ... Man ken-der Dem godt her.

KAFKA - Jeg har faktisk slet ikke fortjent det...

CLAUDEL - (Højtideligt) Jeg er den højtærede herr Paul Claudel, akademiker og ambassadør for Frankrig. (Mistroisk) Jeg beder Dem indtrængende om ikke at tage Dem af det, der lige skete med den... kvinde!

KAFKA - Jeg har hverken set eller hørt noget. Jeg er først lige kommet til denne fjerne afkrog af Paradiset.

CLAUDEL - Denne .... kvinde! ... Apostlen sagde det jo allerede for to årtusinder siden: hun vil komme en dag, hvor mændene er så forfulgt af kvinderne, at de er nødt til at søge tilflugt højt oppe i træerne for at beskytte sig imod dem.

KAFKA - Hvad er det for kvinder De taler om?

CLAUDEL - Hende jeg taler om, kan De umuligt kende. Vi to har jo aldrig mødt hinanden før.

KAFKA - Næsten aldrig!

CLAUDEL - Aldrig, for at være helt nøjagtig.

KAFKA - I 1910...

CLAUDEL - Da var jeg endnu ikke ambassadør.

KAFKA - De boede i Prag.

CLAUDEL - Så De mig på konsulatet?

KAFKA - Den 6. november hørte jeg et foredrag, som De havde arrangeret.

CLAUDE- Det blev holdt af en kvinde... hendes navn begyndte med ”ch”... Det, jeg husker tydeligst, er at hun talte om Musset.

KAFKA - Hvem havde forestillet sig, at jeg skulle gense Dem i disse højder? Den gang var jeg kun 27 år.

CLAUDEL- Og jeg 42.

KAFKA - Der var hele 15 års forskel på os.

CLAUDEL - Jeg formoder, at vi fik talt sammen.

KAFKA - Nej. Jeg så Dem kun på konsulatet den dag. Men jeg havde forbindelse med Dem ... via min dagbog. Selvom det kun var den dag... og ved en anden lejlighed fire år senere, i 1914.

CLAUDEL- I 1914? ... da jeg var Frankrigs generalkonsul i Hamborg. Jeg blev på denne post indtil udbruddet af Første Verdenskrig og blev ”repatrieret” af de svenske myndigheder.

KAFKA - Jeg tænker på den 8. januar samme år. Ved en ren til-fældighed så jeg den dag den første opførelse af Deres værk ”Tête d’Or”, ”Guldhovedet”... Det var faktisk en oplæsning.

CLAUDEL- Forstår De... jeg er en meget berømt dramatiker. Mi-ne værker spilles over hele verden. Selv hårdnakkede ateister har måttet erkende... Hør engang, hvad Simone de
Beauvoir siger til Jean-Paul Sartre. De to sidder på skyen der ovre:

SIMONE DE BEAUVOIRS STEMME - I Claudels teater bindes og løsnes dramaet om det gode og det onde og frelsen. Og alli-gevel er det et konkret, kødeligt univers, som beherskes af den sensuelle, menneskelige og bevægende kærlighed.

KAFKA - Jeg hørte Fantl læse Deres værk – i Hellereau-kredsen, som bl. a. også Paul Adler var med i. Deres ”forestilling”... den tragedie, som senere ramte deres søster Camille...

Rolleliste
PERSONER:

CLAUDEL (1868-1955)
KAFKA (1883-1924)

Følgende roller (spilles af en og samme skuespillerinde):

CAMILLE: Claudels søster,
ROSALIE Wetch: Claudels ”veninde”
MILENA JESENSKA, Kafkas veninde
Kafkas SYGEPLEJERSKE

Sted: Paradiset ... Himlen ... Edens have

Stykkets varighed: Maksimalt 1 t. 20 min (Om nødvendigt kan teksten forkortes)

Scenedekoration: lysende himmel.

Tid: Tidløst

To mulige former for instruktion:
Enten en moderat og moderne uden andre virkemidler end dem, der dikteres af hovedpersonens og instruktørens talent, eller en spektakulær med skiftende effekter: skyer der dannes, himle der projiceres ud med lysets eller... sneglens hastighed, roterende regnbuer osv.
Andre forfattere
Fernando Arrabel
Viveca Tallgren (oversætter)Tilføj kommentar

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Billed-CAPTCHA
Indtast tegnene som vises på billedet.